Social Media Protocol

SOCIAL MEDIA PROTOCOL HOLLAND’S LASH INSTITUTE

Voorwoord

(Opmerking: In dit protocol hebben wij gekozen om de Engelse benaming voor Sociale Media te gebruiken; Social Media).

Dit social media protocol voorziet in richtlijnen voor het gebruik van social media op het internet in combinatie met de cursussen, lessen, (online) trainingen, workshops, webinars, seminars van Holland’s Lash Institute.

Het is bestemd voor de leerlingen/cursisten en ook voor cursusbegeleiders/ trainers/ leraren/medewerkers van Holland’s Lash Institute.

Social media zijn niet meer weg te denken in het dagelijks leven.

De komst van de sociale netwerken heeft ervoor gezorgd dat je gemakkelijk meningen, ideeën en kennis kunt delen met diverse groepen mensen.

Als instituut hebben wij respect voor iedereen en laten wij iedereen in zijn /haar waarde.

Holland’s Lash Institute onderkent het belang van social media.

Met dit protocol willen wij ons instituut, onze medewerkers, onze cursisten/ leerlingen en hun meegenomen modellen beschermen tegen de mogelijke negatieve gevolgen van social media.

De gebruikers van social media dienen rekening te houden met de goede naam van ons instituut en van iedereen die hierbij betrokken is, en/of verbonden aan het instituut.

Dit protocol staat gepubliceerd op de website van Holland’s Lash Institute.

Rijswijk, oktober 2019.

Wat is social media

Social media is het gebruik maken van online programma’s waarmee informatie kan worden gezocht, gedeeld en gepresenteerd.

Holland’s Lash Institute en Social Media

Holland’s Lash Institute onderkent het belang van social media.

Holland’s Lash Institute gebruikt social media als een marketingtool om onze cursussen, trainingen, workshops, webinars en seminars onder de aandacht te brengen ,nieuwe cursisten aan te trekken, en ons instituut te profileren in de markt.

Toepassing social media bij profilering

Holland’s Lash Institute zet berichtgeving op social media in met het doel om positieve informatie te verspreiden over de (activiteiten) van ons instituut.

Cursisten/ Leerlingen van Holland’s Lash Institute zullen tijdig moeten aangeven hoe

de Cursist/Leerling en/of het meegenomen model op film/foto opnames gefilmd en/of gefotografeerd wilt worden:

Graag invullen wat van toepassing is:

  • Volledig film/foto/ geluid opnames met duidelijke herkenning van Cursist en Model
  • Volledig film/foto/ geluid opnames met duidelijke herkenning van Cursist
  • Volledig film/foto/geluid opnames met duidelijke herkenning van Model
  • Volledig film/foto/geluid opname met interview van Cursist en Model
  • Volledig film/foto/geluid opname met interview van Cursist
  • Volledig film/foto/geluid opname met interview van Model
  • Film/Foto opname van Cursist met alleen handen van Cursist maar volledig gezicht van model
  • Film/Foto opname van Cursist met alleen handen van Cursist en alleen ogen/wimpers van model
  • Film/Foto opname van Cursist volledig herkenbaar en alleen ogen/wimpers van model

 

Toepassing social media

Holland’s Lash Institute maakt ruimte tijdens de trainingen voor het gebruik van social media, dit om o.a. naar buiten te treden, bekendheid te verwerven en om, het publiek en geïnteresseerden op de hoogte te houden met wat er (eventueel real time ) afspeelt op ons instituut.

Holland’s Lash Institute spant zich in om onze cursisten zelf de positieve mogelijkheden van social media te laten ontdekken.

Holland’s Lash Institute geeft cursisten de ruimte gebruik te maken van hun eigen

social media kanalen, voor zover het gebruikt wordt voor het leerproces en de goede naam van ons instituut, en uitsluitend als positieve reclame van ons instituut.

Holland’s Lash Institute nodigt medewerkers en leerlingen uit om over Holland’s Lash Instituut gerelateerde onderwerpen te publiceren, voor zover er rekening mee wordt gehouden dat er geen waardevolle en vertrouwelijke informatie van Holland’s Lash Institute verspreid wordt alsmede informatie over derden die daar geen toestemming voor hebben gegeven. Vraag bij twijfel wat je kunt publiceren altijd uitdrukkelijk toestemming aan eigenaar en leidinggevende Holland’s Lash Institute :Urvashi Ramoutar.

Beeld- en geluidsopnames die tijdens de lessen/cursussen zijn gemaakt, mogen niet worden vertoond aan derden, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is gegeven door Holland’s Lash Institute.

Zet aub geen negatieve berichten over Holland’s Lash Institute op social media.

Bij een eventuele misverstanden en/of disputen geven we er de voorkeur aan éérst alles onderling uit te werken en af te handelen.

Reageer niet op eventuele onjuiste berichtgeving over Holland’s Lash Institute als je niet op de hoogte bent van de juiste informatie.

Reageren op onjuiste berichten over Holland’s Lash Institute mag als je op de hoogte bent van de juiste feiten. Bij twijfel informeer je bij: Urvashi Ramoutar.