Algemene trainingsvoorwaarden

ALGEMENE TRAININGSVOORWAARDEN HOLLAND’S LASH INSTITUTE

Voorwoord

Iedere cursus van Holland’s Lash Institute wordt 1op1 gegeven zodat er genoeg persoonlijke aandacht besteed kan worden aan de cursist.

Zorg dat je een kwartier voor aanvang van de cursus aanwezig bent, zodat we ook echt op tijd kunnen beginnen.

Zorg dat je vóór aanvang van de cursus een aansprakelijkheidsverzekering hebt afgesloten.

Wil je tijdens de cursus extra producten kopen dan kan dit, let er wel op dat, de producten tijdens de cursus afgerekend worden.

Holland’s Lash Institute streeft ernaar dat cursisten na de les alle materie begrepen hebben zodat zij individueel aan de slag kunnen gaan.

Hierom krijgen cursisten huiswerk/oefenopdrachten mee tijdens de duur van de cursus.

Het is de bedoeling dat je dit huiswerk/oefenopdrachten ook daadwerkelijk doet, zodat je het geleerde kunt oefenen (immers oefening baart kunst).

Daarom zit er tussen de lessen minimaal 2 weken in, zodat je thuis kunt oefenen. Gedurende de cursus zal er intensief contact zijn tussen de trainer en de cursist door middel van feedback geven over het huiswerk en de opdrachten die je moet uitvoeren.

Let op: de cursus dient binnen 3 maanden te zijn afgerond wil je in aanmerking komen voor je Certificaat WimperStyliste.

PAKKETTEN

Bij alle cursussen staat er beschreven of dit inclusief een pakket is.

Zit er geen pakket inbegrepen, dan werken we met materiaal van Holland’s Lash Institute aangevuld met materiaal van de cursist zelf. Cursist zal bij vervolgcursussen altijd haar eigen gereedschap zoals pincetten moeten meenemen, dit staat beschreven bij desbetreffende cursus en zal in de bevestigingsmail ook worden vermeld, wat er meegenomen dient te worden.

Het is niet toegestaan om personen mee te nemen die “even willen meekijken”. Indien er modellen meegenomen dienen te worden, dan wordt je hiervan van tevoren bericht.

MODEL

Wij raden aan om een ‘levend’ model mee te nemen, indien dit wordt aangegeven.

Instructies voor je model:

Het is aan te raden dat je model vantevoren niet teveel drinkt omdat zij  2 / 2 ½ uur zal moeten liggen met haar ogen dicht.

Modellen zullen niet bij het theorie gedeelte aanwezig zijn, modellen kunnen wachten in de wachtkamer of later komen.

Indien modellen besluiten om te wachten tijdens het theorie gedeelte, dan raden wij aan om iets voor zichzelf mee te nemen, zoals iets te lezen, of te schrijven.

BETALINGSCONDITIES

De Aanbetaling

Tenzij een cursus volledig is betaald, geschiedt deelname aan een cursus van Holland’s Lash Institute altijd na een aanbetaling.

Het bedrag van de aanbetaling kan in hoogte variëren. Dit is mede afhankelijk van het soort cursus waarvoor gekozen wordt.

Aanbetalingen worden onder geen beding gerestitueerd. Ook niet wanneer je niet komt opdagen op de afgesproken cursusdatum (ongeacht de reden).

Betaling

Optie 1:

Je betaalt vooraf het gehele bedrag van de cursus via Ideal op de website van Holland’s Lash Institute. Kies je hiervoor dan ontvang je 5 % korting op het totaalbedrag.

Optie 2:

Je betaalt de aanbetaling van het bedrag van de cursus via Ideal op de website van Holland’s Lash Institute. Wij sturen een betaalverzoek voor het resterende bedrag wat overblijft na de aanbetaling. Dit bedrag moet 7 dagen voor aanvang van de cursus betaald zijn.

Optie 3:

Holland’s Lash Institute geeft cursisten de mogelijkheid om bepaalde cursussen in delen te betalen. Wil je hiervoor in aanmerking komen, stuur dan een email naar: info@hollandslashinstitute.nl : ovv betalingsregeling. Wij sturen dan een opzet van de betalingsregeling toe.

Wanneer er een algehele (vroegboek)korting of een aanbieding voor de cursussen van Holland’s Lash Institute wordt gegeven: dan gelden de voorwaarden zoals deze staan aangegeven bij de korting/aanbieding.

Let op: Bij het niet zorgdragen van betalingen door de cursist (betalingsregeling, cursusgelden, materiaal, starterspakketten, e.a. ) zullen wij direct de openstaande rekening (en) uit handen geven aan ons gerechtsdeurwaarderskantoor (GGN Rotterdam).

ANNULEREN

Het kan wellicht voorkomen dat je genoodzaakt bent om je deelname te annuleren. Neem in dat geval zo snel mogelijk contact met ons op.

Annuleren dient gedaan te worden per door Holland’s Lash Institute bevestigde e-mail.

Aanbetalingen worden onder geen beding gerestitueerd. Bij annulering van de cursus 5 dagen voor aanvang van de cursus, vindt er geen restitutie of kwijtschelding van het (resterende) cursusgeld plaats.

 Wanneer je niet geannuleerd hebt, dan blijft de verplichting tot betalen van het resterende bedrag.

Holland’s Lash Institute / De Trainer heeft het recht om (met duidelijke opgave van redenen), de cursus/training te annuleren, in welke gevallen de Cursist recht heeft op (gedeeltelijke) terugbetaling naar rato van de gevolgde lesdagen.

Holland’s Lash Institute/De Trainer behoudt voorafgaand aan de start van de cursus/training het recht voor om deelname van een Cursist te weigeren, in welke gevallen de Cursist recht heeft op terugbetaling van door Cursist aan Holland’s Lash Institute reeds betaalde bedrag.

Holland’s Lash Institute/De Trainer behoudt te allen tijde het recht om de cursus te verschuiven naar een andere datum en/of tijdstip dan gepland. Restitutie van het betaalde cursusgeld is niet mogelijk.  Resterende bedrag(en) kunnen ook niet omgeruild worden voor iets anders.

Holland’s Lash Institute/De Trainer behoudt te allen tijde het recht om de cursus op een andere locatie dan in eerste instantie was aangegeven te geven. Restitutie van het betaalde cursusgeld is niet mogelijk. Resterende bedrag(en) kunnen ook niet omgeruild worden voor iets anders.

TIJDENS DE CURSUS

Indien je de cursus niet meer wilt voortzetten om wat voor reden dan ook, vindt er geen restitutie van het cursusgeld plaats.

Resterende bedrag(en) kunnen ook niet omgeruild worden voor iets anders.

INHALEN VAN GEMISTE LESSEN

Wanneer je onverhoopt niet in staat mocht zijn om een cursusdag te volgen, is dit geheel voor eigen verantwoordelijkheid en vindt er geen restitutie van het cursusgeld plaats.

Wel bieden wij je de mogelijkheid om de gemiste dag in te halen, deze mogelijkheid geldt maximaal 1 jaar na de gemiste cursusdatum.

Indien inhalen binnen een jaar niet lukt, zul je je opnieuw moeten inschrijven en het volledige lesgeld moeten betalen.(Of indien er op dat moment een korting/ aanbieding is, van de korting / aanbieding gebruik kunnen maken).

TIJDENS DE LES

Wanneer jij of je model onverhoopt tijdens de les onwel wordt en niet in staat bent om verder deel te nemen aan de les: is dit geheel voor eigen verantwoordelijkheid en vindt er geen restitutie van het cursusgeld plaats.

Wel bieden wij je de mogelijkheid om de gemiste dag in te halen, deze mogelijkheid geldt maximaal 1 jaar na de gemiste cursusdatum.

Indien inhalen binnen een jaar niet lukt, zul je je opnieuw moeten inschrijven en het volledige lesgeld moeten betalen.(Of indien er op dat moment een korting/ aanbieding is, van de korting / aanbieding gebruik kunnen maken).

TE LAAT KOMEN/NIET KOMEN

Wanneer je te laat komt voor een cursus is dit geheel voor eigen rekening en vindt er geen restitutie van het cursusgeld plaats.

Holland’s Lash Institute behoudt te allen tijde het recht om je te weigeren voor de cursus als wij van mening zijn dat je in de resterende tijd niet optimaal de kennis kunt opnemen van de cursus. Je aanbetaling wordt niet gerestitueerd en de verplichting tot betalen van het resterende bedrag blijft.

Wil je de gemiste uren inhalen, dan kan dit tegen een meerprijs beginnend vanaf € 50 per uur.

Kom je helemaal niet en je meldt dit niet vooraf dan blijft de verplichting tot betalen van het resterende bedrag en je aanbetaling wordt niet gerestitueerd.

CONTRACT

Algemene Trainingsvoorwaarden Holland’s Lash Institute

Holland’s Lash Institute

 Urvashi Ramoutar

Generaal Eisenhowerplein 111

2288 AG Rijswijk

Postadres:

Van vredenburchweg 499

2284 TB Rijswijk

E-mail: info @hollandslashinstitute.nl

Telefoon: +31 (7) 0 2230032

In deze voorwaarden verder aangeduid als ‘Trainer’

EN

Naam:

Voornaam:

Adres:

E-mail:

Telefoon:

In deze voorwaarden verder aangeduid als ‘Cursist’

Artikel 1 Definities

  • Deze Algemene Trainingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Holland’s Lash Institute/ Urvashi Ramoutar (hierna te noemen: ‘Trainer’) en de deelnemer van de cursus/training en andere vormen van opleiding en onderwijs (hierna te noemen: ‘Cursist’).
  • Onder Trainer wordt verstaan Urvashi Ramoutar.
  • Onder Cursist wordt verstaan de natuurlijke persoon die daadwerkelijk aan de Cursus/Training deelneemt.

 

Artikel 2 Totstandkoming overeenkomst

2.1. De overeenkomst komt tot stand doordat de Cursist via de website van Holland’s Lash Institute een training/cursus via Ideal heeft (aan)betaald, of via e-mail zich heeft ingeschreven en het bedrag van desgewenste cursus heeft overgeboekt naar de rekening van Holland’s Lash Institute: Nl 50 INGB 000 77 45 734 tnv WimperWonder.

2.2. Eventuele nietigheid/vernietiging van één of meer bepalingen van deze Algemene Trainingsvoorwaarden staat aan de geldigheid en toepasselijkheid van de overige voorwaarden niet in de weg.

2.3. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend als ze schriftelijk zijn bevestigd door de Trainer.

Artikel 3 Annulering Training /Cursus

3.1. De Cursist heeft het recht om deelname aan een cursus van Holland’s Lash Institute te annuleren, dit dient gedaan te worden per door de Holland’s Lash Institute / Trainer bevestigde e-mail.

3.2. Aanbetalingen worden onder geen beding gerestitueerd.

3.3. Bij annulering korter dan 5 kalenderdagen voor de eerste cursus/trainingsdag, of als de Cursist na de eerste cursus/trainingsdag de deelname beëindigt of om andere redenen niet aan de Cursus deelneemt, betaalt de Cursist de volledige deelnamekosten, ook de eventueel nog openstaande termijnen van een gespreide betaling.

3.4. Indien Cursist de cursus niet meer wilt voortzetten om wat voor reden dan ook, vindt er geen restitutie van het cursusgeld plaats. Resterende bedrag(en) kunnen ook niet omgeruild worden voor iets anders.

3.5. Indien Cursist helemaal niet op komt dagen en ook niet heeft afgemeld/geannuleerd dan blijft de verplichting tot betalen van het resterende bedrag staan en de aanbetaling wordt niet gerestitueerd.

3.6.Holland’s Lash Institute / De Trainer heeft het recht om (met duidelijke opgave van redenen), de cursus/training te annuleren, in welke gevallen de Cursist recht heeft op (gedeeltelijke) terugbetaling naar rato van de gevolgde lesdagen.

3.7. Holland’s Lash Institute/De Trainer behoudt voorafgaand aan de start van de cursus/training het recht voor om deelname van een Cursist te weigeren, in welke gevallen de Cursist recht heeft op terugbetaling van door Cursist aan Holland’s Lash Institute reeds betaalde bedrag.

3.8. Holland’s Lash Institute/De Trainer behoudt te allen tijde het recht om de cursus te verschuiven naar een andere datum en/of tijdstip dan gepland. Restitutie van het betaalde cursusgeld is niet mogelijk.Resterende bedrag(en) kunnen ook niet omgeruild worden voor iets anders.

3.9. Holland’s Lash Institute/De Trainer behoudt te allen tijde het recht om de cursus op een andere locatie dan in eerste instantie was aangegeven te geven. Restitutie van het betaalde cursusgeld is niet mogelijk. Resterende bedrag(en) kunnen ook niet omgeruild worden voor iets anders.

Artikel 4 Inhalen van gemiste lessen

4.1. Wanneer Cursist onverhoopt niet in staat mocht zijn om een cursus/trainingsdag te volgen, is dit geheel voor eigen verantwoordelijkheid en en vindt er geen restitutie van het cursusgeld plaats.

Wel biedt Holland’s Lash Institute de mogelijkheid om de gemiste dag in te halen, deze mogelijkheid geldt maximaal 1 jaar na de gemiste cursusdatum.

4.2. Indien inhalen binnen een jaar niet lukt, zal Cursist zich opnieuw moeten inschrijven en het volledige lesgeld moeten betalen.(Of indien er op dat moment een korting/ aanbieding is, van de korting / aanbieding gebruik kunnen maken).

Artikel 5 Tijdens de les

5.1. Wanneer Cursist of het model van de Cursist onverhoopt tijdens de les onwel wordt en niet in staat is om verder deel te nemen aan de les: is dit geheel voor eigen verantwoordelijkheid en vindt er geen restitutie van het cursusgeld plaats.

Wel biedt Holland’s Lash Institute de mogelijkheid om de gemiste dag in te halen, deze mogelijkheid geldt maximaal 1 jaar na de gemiste cursusdatum.

5.2.Indien inhalen binnen een jaar niet lukt, zal Cursist zich opnieuw moeten inschrijven en het volledige lesgeld moeten betalen, of indien er op dat moment een korting/ aanbieding is, van de korting / aanbieding gebruik kunnen maken.

Artikel 6 Te Laat Komen / Niet komen

6.1. Wanneer Cursist te laat komt voor een cursus is dit geheel voor eigen rekening en Holland’s Lash Institute /de Trainer behoudt ten alle tijden het recht om de Cursist te weigeren voor de cursus indien de Trainer van mening is dat Cursist in de resterende tijd niet optimaal de kennis kan opnemen van de cursus. De aanbetaling van Cursist wordt niet gerestitueerd en de verplichting tot betalen van het resterende bedrag blijft staan.

6.2. Wil Cursist extra uren les voor de gemiste uren, dan kan dit tegen een meerprijs beginnend vanaf € 50 per uur.

 Artikel 7 Betalingcondities

7.1. De Aanbetaling

Tenzij een cursus vooraf volledig is betaald, geschiedt deelname aan een cursus van Holland’s Lash Institute altijd via een aanbetaling.

Het bedrag van de aanbetaling kan in hoogte variëren, dit is mede afhankelijk van het soort cursus waarvoor er gekozen wordt.

7.2. Aanbetalingen worden onder geen beding gerestitueerd.

7.3. Aanbetalingen worden niet gerestitueerd wanneer de Cursist niet op komt dagen op de afgesproken cursusdatum (wat de reden ook mag zijn).

7.4. Betaling

Optie 1:

Je betaalt vooraf het gehele bedrag van de cursus via Ideal op de website van Holland’s Lash Institute. Kies je hiervoor dan ontvang je 5 % korting op het totaalbedrag.

Optie 2:

Je betaalt de aanbetaling van het bedrag van de cursus via Ideal op de website van Holland’s Lash Institute. Wij sturen een betaalverzoek voor het resterende bedrag wat overblijft na de aanbetaling.

Dit bedrag moet 7 dagen voor aanvang van de cursus betaald zijn.

Optie 3:

Holland’s Lash Institute geeft cursisten de mogelijkheid om bepaalde cursussen in delen te betalen.

Wil je hiervoor in aanmerking komen, stuur dan een email naar: info@hollandslashinstitute.nl : ovv betalingsregeling.

Wij sturen dan een opzet van de betalingsregeling toe.

7.5. Wanneer er een algehele (vroegboek)korting of een aanbieding voor de cursussen van Holland’s Lash Institute wordt gegeven,dan gelden de voorwaarden zoals deze staan aangegeven bij de korting/ aanbieding.

7.6. Holland’s Lash Institute zal altijd bij het niet naleven van betalingen van de cursist (betalingsregeling ,cursusgelden, materiaal, starterspakketten, e.a.) direct de openstaande rekening(en) uit handen geven aan ons gerechtsdeurwaarderskantoor (GGN Rotterdam).

7.7. De Cursist is bij niet tijdige betaling verplicht aan Holland’s Lash Institute in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden.

7.8. Reis-, overnachtings- en verblijfskosten zijn niet in de deelnamekosten inbegrepen.

Artikel 8 Intellectuele eigendom

8.1. Het auteursrecht op de door de Holland’s Lash Institute/de Trainer uitgegeven brochures, trainingsmaterialen, handboeken, sheets, stencils, grondkaarten, speelkaarten, flitskaarten, cue cards, muziek, emails, films, syllabi, en welke andere in de training gebruikte schriftelijke materialen dan ook, hierna te noemen ‘materialen’, berust bij Holland’s Lash Institute/de Trainer, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Holland’s Lash Institute/de Trainer zullen door de Cursist geen gegevens in welke vorm dan ook uit de materialen worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.

8.2. Ook het auteursrecht op offertes, rapporten, voorstellen e.d. die voortkomen uit de werkzaamheden van Holland’s Lash Institute/de Trainer berust uitsluitend bij Holland’s Lash Institute/de Trainer.

8.3.Het auteursrecht op film en foto opnames berust uitsluitend bij Holland’s Lash Institute/de Trainer.

MARKETINGDOELEINDEN

Holland’s Lash Institute zal tijdens de cursussen/trainingen opnames voor marketingdoeleinden maken.

Deze opnames bestaan uit film en foto opnames die gemaakt en gebruikt zullen worden voor Social Media Kanalen, websites, emailmarketing van Holland’s Lash Institute /WimperWonder /en alle kanalen en websites van de Trainer.

Cursisten/Leerlingen van Holland’s Lash Institute zullen tijdig moeten aangeven hoe de Cursist/Leerling en/of het meegenomen model op film/foto opnames gefilmd en/of gefotografeerd wilt worden:

Graag invullen wat van toepassing is:

  • Volledig film/foto/geluid opnames met duidelijke herkenning van Cursist en Model
  • Volledig film/foto/geluid opnames met duidelijke herkenning van Cursist
  • Volledig film/foto/geluid opnames met duidelijke herkenning van Model
  • Volledig film/foto/geluid opname met interview van Cursist en Model
  • Volledig film/foto/geluid opname met interview van Cursist
  • Volledig film/foto/geluid opname met interview van Model
  • Film/Foto opname van Cursist met alleen handen van Cursist maar volledig gezicht van model

Wil je meer informatie over onze marketingdoeleinden dan, verwijzen wij je graag door naar ons Social Media Protocol.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1. Holland’s Lash Institute/De Trainer spant zich in om de gegeven Cursussen/Trainingen naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.

9.2. Holland’s Lash Institute/De Trainer is tegenover de Cursist, het model wat zij meeneemt en/of deelnemer die een rechtspersoon is of een natuurlijk persoon, niet aansprakelijk voor schade zoals gevolgschade, letselschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.

9.3. Holland’s Lash Institute/de Trainer is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, letselschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.

9.4. Holland’s Lash Institute/De Trainer is niet aansprakelijk in het geval Cursist, Model, of een derde de mogelijkheid hebben een verzekeringsmaatschappij aan te spreken.

9.5. Op de overeenkomst van opdracht en de relatie met de Cursist-deelnemer is Nederlands recht van toepassing. De geschillen voortvloeiend uit de rechtsverhouding worden uitsluitend aan de Nederlandse rechter ter beoordeling voorgelegd.

Voor Akkoord:

Naam:

Datum:

Handtekening:

 

Gegevens:

Adres:

Telefoonnummer:

Telefoonnummer mobiel:

E-mail: