Cursus details

 • Iedere cursus van Holland’s Lash Institute wordt 1 op 1 gegeven zodat er genoeg persoonlijke aandacht besteed kan worden aan de cursist.
 • Zorg dat je een kwartier voor aanvang van de cursus aanwezig bent, zodat we ook echt op tijd kunnen beginnen.
 • Zorg dat je vóór aanvang van de cursus een aansprakelijkheidsverzekering hebt afgesloten.
 • Wil je tijdens de cursus extra producten kopen dan kan dit, let er wel op dat, de producten tijdens de cursus afgerekend worden.
 • Zorg dat je voor aanvang van de cursus de:
Algemene trainingsvoorwaarden, Social Media Protocol, Huisregels Holland’s Lash Instituut, Algemene Voorwaarden, PrivacyVerklaring hebt doorgenomen.
Je kunt deze onderaan op de website van Holland’s Lash Institute vinden.
 • Zorg dat je voor aanvang van de cursus de VERKLARING KENNISNAME VOORWAARDEN HOLLAND’S LASH INSTITUTE en Contract Algemene Trainingsvoowaarden hebt ondertekend je kunt deze vinden onderaan op de website van Holland’s Lash Institute.
UITLEG OVER ONZE TOELATINGSEISEN PER CURSUS
Level: Open level
 • Deze cursus is toegankelijk voor iedereen en zeker ook voor:
 • Personen die nieuwe carriére mogelijkheden zoeken en werkzaam willen zijn in de Beauty & Cosmetica Industrie.
 • Personen die een carriére switch willen en werkzaam willen zijn in de Beauty & Cosmetica Industrie.
 • Voor schoonheidsspecialisten, nagelstylisten, pedicures, make-up artists, hairstylisten, en iedereen werkzaam in de Beauty & Cosmetica Industrie die een extra service willen bieden aan hun klanten.
Level: Intermediate
 • Deze cursus is toegankelijk voor cursisten die minimaal de Cursus WimperExtensions One by One hebben gevolgd en een certificaat hebben van deze cursus.
 • Je hebt minimaal 3-6 maanden ervaring met het zetten van wimperextensions
 • Je kunt met gemak en snel: tape en eyepatches aanbrengen, binnen 2 uren een nieuwe set wimperextensions aanbrengen, je kunt werken met alle krulsoorten, je begrijpt de contra-indicaties.
Heb je dit niet?

Begin dan eerst met deze cursus:https://hollandslashinstitute.nl/product/cursuswimperextensions1by1/

Level: Advanced
 • Deze cursus is toegankelijk voor cursisten die minimaal de Cursus WimperExtensions One by One en / of Cursus WimperExtensions 2D-5D Volume Technieken met Theorie hebben gevolgd en een certificaat hebben van deze cursus(sen).
 • Je hebt: minimaal 6-9 maanden ervaring met het zetten van wimperextensions One by One en/ of 2D-5D Volume Technieken
 • Je kunt met gemak en snel: tape en eyepatches aanbrengen, binnen 2 uren een nieuwe set wimperextensions aanbrengen, je kunt werken met alle krulsoorten, je kunt van iedere krulsoort een waaier maken, je weet welke lijm je moet gebruiken en waarom en je begrijpt de contra-indicaties.
Heb je dit niet?

Begin dan eerst met deze cursussen : https://hollandslashinstitute.nl/product/cursuswimperextensions1by1/ of deze waardevolle cursus: https://hollandslashinstitute.nl/product/2d-5d-volume-technieken-met-basisdag/

Heb je geen Certificaat maar heb je wel een wimperextension cursus gedaan dan kun je vooraf altijd een Wimper Beoordelings Test doen zodat wij je level kunnen bepalen :
De test bestaat uit 30 minuten lang wimperextensions aanbrengen.
Je wordt beoordeeld op :
Het aanbrengen van de eyepatches, tape en het aanbrengen van de wimperextensions, je keuze voor bepaalde curve, lengte en dikte wimperextensions en je toelichting hiervan.
Je neemt al je eigen wimperbenodigdheden mee.
Je kunt deze test op een eigen meegenomen ‘levend’ model doen.
De Wimper Beoordelings Test kost: € 20
Holland’s Lash Institute streeft ernaar dat cursisten na de les alle materie begrepen hebben zodat zij individueel aan de slag kunnen gaan.
Hierom krijgen cursisten huiswerk/oefenopdrachten mee tijdens de duur van de cursus.
Het is de bedoeling dat je dit huiswerk/oefenopdrachten ook daadwerkelijk doet, zodat je het geleerde kunt oefenen (immers oefening baart kunst).
Daarom zit er tussen de lessen minimaal 2 weken in, zodat je thuis kunt oefenen.
 • Gedurende de cursus zal er intensief contact zijn tussen de cursusbegeleider en de cursist door middel van feedback geven over het huiswerk en de opdrachten die je moet uitvoeren.
 • Let op: de cursus dient binnen 3 maanden te zijn afgerond wil je in aanmerking komen voor je Certificaat
 VEREISTEN CERTIFICAAT WIMPERSTYLISTE:
 • De cursist reinigt de wimpers en het gehele ooggedeelte volgens ons HygieneProtocol.
 • De cursist kan de eyepatches en tape op een juiste manier op de onderwimpers plakken en binnen 2 uren een nieuwe wimperextension set aanbrengen op een meegenomen ‘levend model’.
 • Er is nagedacht over de keuze voor een bepaalde curve, lengte en dikte van de extensions die er worden gebruikt bij het model ; de keuze van de extensions moet toegelicht worden.
 • De meegekregen thuisopdrachten moeten goed zijn afgerond.
 • De gehele cursus moet binnen 3 maanden zijn afgerond.
En na de cursus?
Je kunt een STAGE TRAJECT bij WimperWonder volgen

KLIK HIER VOOR DEZE UNIEKE KANS OM TE KIJKEN EN TE LEREN HOE HET IN DE PRAKTIJK ERAAN TOE GAAT: https://hollandslashinstitute.nl/stagetraject-wimperstyliste/

PAKKETTEN

 • Bij alle cursussen staat er beschreven of dit inclusief een pakket is.
 • In een pakket zit voldoende materiaal om 20-30 klanten te behandelen.
 • Zit er geen pakket inbegrepen, dan werken we met materiaal van Holland’s Lash Institute aangevuld met materiaal van de cursist zelf.
 • Cursist zal bij vervolgcursussen altijd haar eigen gereedschap zoals pincetten moeten meenemen, dit staat beschreven bij desbetreffende cursus en zal in de bevestigingsmail ook worden vermeld, wat er meegenomen dient te worden.

MODEL

 • Wij raden aan om een ‘levend’ model mee te nemen indien dit wordt aangegeven.
Instructies voor je model:
 • Het is aan te raden dat je model vantevoren niet teveel drinkt omdat zij 2 / 2 ½ uur zal moeten liggen met haar ogen dicht.
 • Modellen zullen niet bij het theorie gedeelte aanwezig zijn, modellen kunnen wachten in de wachtkamer of later komen.
 • Indien modellen besluiten om te wachten tijdens het theorie gedeelte, dan raden wij aan om iets voor zichzelf mee te nemen, zoals iets te lezen, of te schrijven.
 • Het is niet toegestaan om personen mee te nemen die “even willen meekijken”. Indien er modellen meegenomen dienen te worden, dan wordt je hiervan van tevoren bericht.
BETALINGSCONDITIES
De Aanbetaling
Tenzij een cursus volledig is betaald, geschiedt deelname aan een cursus van Holland’s Lash Institute altijd na een aanbetaling.
Het bedrag van de aanbetaling kan in hoogte variëren. Dit is mede afhankelijk van het soort cursus waarvoor gekozen wordt.
Aanbetalingen worden onder geen beding gerestitueerd. Ook niet wanneer je niet komt opdagen op de afgesproken cursusdatum (ongeacht de reden).
Betaling
Optie 1:
Je betaalt vooraf het gehele bedrag van de cursus via Ideal op de website van Holland’s Lash Institute. Kies je hiervoor dan ontvang je 5 % korting op het totaalbedrag.
Optie 2:
Je betaalt de aanbetaling van het bedrag van de cursus via Ideal op de website van Holland’s Lash Institute. Wij sturen een betaalverzoek voor het resterende bedrag wat overblijft na de aanbetaling. Dit bedrag moet 7 dagen voor aanvang van de cursus betaald zijn.
Optie 3:
Holland’s Lash Institute geeft cursisten de mogelijkheid om bepaalde cursussen in delen te betalen. Wil je hiervoor in aanmerking komen, stuur dan een email naar: info@hollandslashinstitute.nl : ovv betalingsregeling. Wij sturen dan een opzet van de betalingsregeling toe.
Wanneer er een algehele (vroegboek)korting of een aanbieding voor de cursussen van Holland’s Lash Institute wordt gegeven: dan gelden de voorwaarden zoals deze staan aangegeven bij de korting/aanbieding.
Let op: Bij het niet zorgdragen van betalingen door de cursist (betalingsregeling, cursusgelden, materiaal, starterspakketten, e.a. ) zullen wij direct de openstaande rekening (en) uit handen geven aan ons gerechtsdeurwaarderskantoor (GGN Rotterdam).
ANNULEREN
Het kan wellicht voorkomen dat je genoodzaakt bent om je deelname te annuleren. Neem in dat geval zo snel mogelijk contact met ons op.
Annuleren dient gedaan te worden per door Holland’s Lash Institute bevestigde e-mail.
Aanbetalingen worden onder geen beding gerestitueerd. Bij annulering van de cursus 5 dagen voor aanvang van de cursus, vindt er geen restitutie of kwijtschelding van het (resterende) cursusgeld plaats.
Wanneer je niet geannuleerd hebt, dan blijft de verplichting tot betalen van het resterende bedrag.
Holland’s Lash Institute / De Trainer heeft het recht om (met duidelijke opgave van redenen), de cursus/training te annuleren, in welke gevallen de Cursist recht heeft op (gedeeltelijke) terugbetaling naar rato van de gevolgde lesdagen.
Holland’s Lash Institute/De Trainer behoudt voorafgaand aan de start van de cursus/training het recht voor om deelname van een Cursist te weigeren, in welke gevallen de Cursist recht heeft op terugbetaling van door Cursist aan Holland’s Lash Institute reeds betaalde bedrag.
Holland’s Lash Institute/De Trainer behoudt te allen tijde het recht om de cursus te verschuiven naar een andere datum en/of tijdstip dan gepland. Restitutie van het betaalde cursusgeld is niet mogelijk.  Resterende bedrag(en) kunnen ook niet omgeruild worden voor iets anders.
Holland’s Lash Institute/De Trainer behoudt te allen tijde het recht om de cursus op een andere locatie dan in eerste instantie was aangegeven te geven. Restitutie van het betaalde cursusgeld is niet mogelijk. Resterende bedrag(en) kunnen ook niet omgeruild worden voor iets anders.
TIJDENS DE CURSUS
Indien je de cursus niet meer wilt voortzetten om wat voor reden dan ook, vindt er geen restitutie van het cursusgeld plaats.
Resterende bedrag(en) kunnen ook niet omgeruild worden voor iets anders.
INHALEN VAN GEMISTE LESSEN
Wanneer je onverhoopt niet in staat mocht zijn om een cursusdag te volgen, is dit geheel voor eigen verantwoordelijkheid en vindt er geen restitutie van het cursusgeld plaats.
Wel bieden wij je de mogelijkheid om de gemiste dag in te halen, deze mogelijkheid geldt maximaal 1 jaar na de gemiste cursusdatum.
Indien inhalen binnen een jaar niet lukt, zul je je opnieuw moeten inschrijven en het volledige lesgeld moeten betalen.(Of indien er op dat moment een korting/ aanbieding is, van de korting / aanbieding gebruik kunnen maken).
TIJDENS DE LES
Wanneer jij of je model onverhoopt tijdens de les onwel wordt en niet in staat bent om verder deel te nemen aan de les: is dit geheel voor eigen verantwoordelijkheid en vindt er geen restitutie van het cursusgeld plaats.
Wel bieden wij je de mogelijkheid om de gemiste dag in te halen, deze mogelijkheid geldt maximaal 1 jaar na de gemiste cursusdatum.
Indien inhalen binnen een jaar niet lukt, zul je je opnieuw moeten inschrijven en het volledige lesgeld moeten betalen.(Of indien er op dat moment een korting/ aanbieding is, van de korting / aanbieding gebruik kunnen maken).
TE LAAT KOMEN/NIET KOMEN
Wanneer je te laat komt voor een cursus is dit geheel voor eigen rekening en vindt er geen restitutie van het cursusgeld plaats.
Holland’s Lash Institute behoudt te allen tijde het recht om je te weigeren voor de cursus als wij van mening zijn dat je in de resterende tijd niet optimaal de kennis kunt opnemen van de cursus. Je aanbetaling wordt niet gerestitueerd en de verplichting tot betalen van het resterende bedrag blijft.
Wil je de gemiste uren inhalen, dan kan dit tegen een meerprijs beginnend vanaf € 50 per uur.
Kom je helemaal niet en je meldt dit niet vooraf dan blijft de verplichting tot betalen van het resterende bedrag en je aanbetaling wordt niet gerestitueerd.
WimperWonder
Generaal Eisenhowerplein 111
2288 AG Rijswijk
Telefoonnummer : 070- 2230032 / WhatsApp: +31 6 50 454 854
DATA & TIJDSTIPPEN
Omdat de cursussen individueel worden gegeven plannen wij in samenspraak met de cursist een dag en tijdstip in.
Halve dag:    10.00-14.00 of 14.00-18.00
Hele dag:      10.00-15.00/16.00 (ligt aan de cursus)
Neem je eigen lunch mee (ook eventueel voor je model).
Koffie ,thee en water is aanwezig.
TRAINER
Master Lash Artist  Urvashi Ramoutar